Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Aanvragen mogen worden ingediend in het Maltees en het Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Het aanvraagformulier voor schadeloosstelling kunt u vinden via deze link: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Laatste update: 25/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.