Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Een aanvraag kan in ieder taal worden ingediend.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Nederlandstalig aanvraagformulier voor slachtoffer

Nederlandstalig aanvraagformulier voor nabestaande

Engelstalig aanvraagformulier voor slachtoffer

Engelstalig aanvraagformulier voor nabestaande

Laatste update: 18/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.