Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Link:

Criminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formulier voor de verklaring van het voornemen om een verzoek om schadeloosstelling in strafzaken in te dienen)

Criminal Injury Compensation 2009 Scheme (Regeling van 2009 inzake de vergoeding van schade als gevolg van een misdrijf)

http://www.justice-ni.gov.uk

Laatste update: 05/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.