Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Portugees en Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

De formulieren zijn goedgekeurd bij Verordening (EU) nr. 403/2012 van 7 december 2012.

De formulieren zijn in elektronische vorm beschikbaar op de website van de Commissie ter bescherming van slachtoffers van misdrijven (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Laatste update: 10/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.