Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slovenië

Schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven


*verplichte invoer

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend in het Sloveens.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Verzoeken om schadeloosstelling moeten worden ingediend op een daartoe bestemd formulier, vergezeld van een verklaring. Dat formulier is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie. De formulieren voor leden van de Italiaanse en Hongaarse nationale minderheden zijn beschikbaar als niet-officiële Italiaanse en Hongaarse vertalingen.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Het formulier is ook beschikbaar in het Engels (zie hieronder), maar alleen voor informatiedoeleinden; een verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend in het Sloveens.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Laatste update: 28/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.