Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Zweeds of Engels.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Formulieren in het Zweeds:

Verzoek om schadeloosstelling - slachtoffer van een misdrijf (identificatie vereist via de Zweedse mobiele applicatie Mobilt BankID)

Verzoek om schadeloosstelling - lichamelijk letsel en aantasting van de persoonlijke integriteit (pdf)

Verzoek om schadeloosstelling - kind als getuige van een misdrijf (brottsoffermyndigheten.se) (pdf)

Verzoek om schadeloosstelling - zaakschade of zuivere vermogensschade (pdf)

Formulier in het Engels:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (verzoek om schadeloosstelling - lichamelijk letsel en aantasting van de persoonlijke integriteit) (pdf)

Laatste update: 30/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.