Kompensata dla ofiar przestępstw

Dania

Autor treści:
Dania

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Dania

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

W Danii wnioski o wypłatę odszkodowania przyjmuje Rada ds. Odszkodowań dla Ofiar Przestępstw (Erstatningsnævnet). Akceptuje się wnioski sporządzone w języku duńskim lub angielskim.

Dania zawarła z innymi państwami nordyckimi, tj. Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, konwencję językową ustanawiającą prawo obywateli tych państw do posługiwania się językiem ojczystym w innych krajach nordyckich. Konwencja ta obejmuje języki: duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Różne formularze, w tym formularz wniosku w języku duńskim i angielskim, można znaleźć na stronie internetowej Rady, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, pod zakładką „Samoobsługa” (selvbetjening).

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.