Kompensata dla ofiar przestępstw

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Irlandia

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język angielski i irlandzki

Formularze wniosków o odszkodowanie

Link http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 przenosi na stronę internetową Departamentu Sprawiedliwości i Równości dotyczącą programu kompensat z tytułu krzywd wyrządzonych przestępstwem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Formularze wniosków dotyczących obrażeń śmiertelnych i innych niż śmiertelne można znaleźć pod linkiem u dołu strony.

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.