Kompensata dla ofiar przestępstw

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Na podstawie art. 11 ust. 1 Luksemburg akceptuje następujące języki:

  • luksemburski,
  • francuski oraz
  • niemiecki.

Formularze wniosków o odszkodowanie

W Luksemburgu osoby dochodzące odszkodowania nie mają obowiązku wypełnienia specjalnego formularza.

Ofiary przestępstw mogą po prostu przesłać pismo zawierające datę i miejsce przestępstwa oraz szczegółowe informacje dotyczące tego zdarzenia.

Na potwierdzenie swoich roszczeń odszkodowawczych osoby te powinny załączyć odpisy dokumentów (odpis protokołu policyjnego, ewentualne orzeczenia sądu, dokumenty potwierdzające ich całkowitą niezdolność do pracy, trwałą niepełnosprawność, zwiększenie wydatków lub obniżenie dochodu oraz dokumenty opisujące ich niepełnosprawność, tak aby osoby te mogły uzyskać skuteczne i odpowiednie odszkodowanie od sprawcy czynu).

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.