Kompensata dla ofiar przestępstw

Malta

Autor treści:
Malta

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Akceptuje się formularze wniosków w języku maltańskim lub angielskim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz wniosku o kompensatę jest dostępny pod następującym linkiem: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.