Kompensata dla ofiar przestępstw

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Portugalski lub angielski.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze zostały zatwierdzone rozporządzeniem nr 403/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Formularze są dostępne w formacie elektronicznym na stronie internetowej Komisji ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.