Kompensata dla ofiar przestępstw

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

§ 20 ust. 1 ustawy nr 274/2017 o ofiarach przestępstw i o zmianie niektórych ustaw stanowi, że „dokumenty i informacje, o których mowa w § 18 i 19, przekazuje się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, którego organ jest ich adresatem, lub w innym języku, jeżeli jego użycie zostało zatwierdzone przez to państwo członkowskie, z wyjątkiem:

a) decyzji podejmowanych przez organ decyzyjny, które sporządza się w języku określonym w przepisach prawa krajowego;

b) oświadczeń składanych przez ofiary przestępstw z użyciem przemocy lub przez inne osoby, o których mowa w § 18 ust. 6 lit. b) i § 19 ust. 4 lit. b), które to oświadczenia sporządza się w języku państwa członkowskiego, zgodnie z ustaleniami organu pomocniczego.”.

§ 20 ust. 2 ustawy nr 274/2017 stanowi, że „z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, dokumenty i informacje skierowane do władz słowackich przekazuje się w języku słowackim i w języku angielskim.”.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Więcej informacji, w tym formularz wniosku (Tlacivo_274_2017.docx), można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Ostatnia aktualizacja: 10/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.