Kompensata dla ofiar przestępstw

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Wnioski o kompensatę należy składać w języku słoweńskim.

Formularze wniosków o odszkodowanie

Wnioski o kompensatę należy składać na standardowym formularzu z załączonym oświadczeniem. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularze dla osób należących do mniejszości włoskiej lub węgierskiej są dostępne w nieoficjalnych tłumaczeniach na język włoski i węgierski.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularz jest dostępny również w języku angielskim (zob. poniżej), ale jedynie do celów informacyjnych – wnioski o kompensatę należy składać w języku słoweńskim.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.