Kompensata dla ofiar przestępstw

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język hiszpański

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularz PDF (75 Kb) es wniosku o kompensatę w sprawie transgranicznej

Formularz PDF (53 Kb) es stosowany do przesyłania decyzji dotyczących wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.