Kompensata dla ofiar przestępstw

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język szwedzki lub język angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Formularze w języku szwedzkim:

Ansökan om brottsskadeersättning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa”; wymaga identyfikacji wnioskodawcy na podstawie szwedzkiego mobilnego bankowego numeru identyfikacyjnego (Mobile BankID))

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i naruszenie integralności osoby”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („Wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa dla dziecka będącego świadkiem przestępstwa, którego skutkiem jest utrata zaufania do bliskiego krewnego”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa, dotyczący szkód materialnych lub wyłącznie finansowych”, pdf)

Formularz w języku angielskim

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa - szkoda na osobie i narszenie integralności osoby” (pdf)

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.