Kompensata dla ofiar przestępstw

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione

Języki, w jakich należy sporządzać wnioski

Język szwedzki lub język angielski

Formularze wniosków o odszkodowanie

Formularze w języku szwedzkim:

Ansökan om brottsskadeersättning – „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa” (wymaga identyfikacji wnioskodawcy na podstawie szwedzkiego mobilnego bankowego numeru identyfikacyjnego Mobile BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning – „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa – szkoda na osobie i naruszenie integralności osoby” (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) – „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa dla dziecka będącego świadkiem przestępstwa” (szwedzki Urząd ds. Ofiar Przestępstw – brottsoffermyndigheten.se) (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada – „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa, dotyczący szkód materialnych lub wyłącznie finansowych” (pdf)

Formularz w języku angielskim

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity – „wniosek o kompensatę z tytułu szkód poniesionych wskutek przestępstwa – szkoda na osobie i naruszenie integralności osoby” (pdf)

Ostatnia aktualizacja: 22/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.