Kompensata dla ofiar przestępstw

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby dyrektywy nr 2004/80/WE

Informacje ogólne

Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw

Dyrektywę stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dyrektywa wymaga, aby każde państwo członkowskie ustanowiło krajowy system kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy. Zgodnie z tą regulacją wszystkie ofiary umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy mają dostęp do krajowego systemu kompensaty w państwie członkowskim, na którego terytorium przestępstwo popełniono.

Aby pomóc ofiarom umyślnych przestępstw popełnionych z użyciem przemocy w uzyskaniu dostępu do kompensaty w sprawach transgranicznych, dyrektywa ustanawia system współpracy organów krajowych, chodzi tutaj o:

  • osoby, które padły ofiarą przestępstwa, będąc za granicą (w państwie członkowskim, w którym nie zamieszkują), Mogą one złożyć wniosek do organu pomocniczego w państwie, w którym zamieszkują (Proszę wybrać „Organy pomocnicze” w wyszukiwarce poniżej).
  • Organ pomocniczy sporządza tłumaczenie wniosku i przekazuje je do organu orzekającego w państwie członkowskim, w którym przestępstwo popełniono (Proszę wybrać „Organy orzekające” w wyszukiwarce poniżej). Do organu orzekającego należy ocena wniosku oraz wypłata kompensaty.

Organy pomocnicze i orzekające porozumiewają się ze sobą w językach, które uprzednio zaakceptowały. Aby znaleźć informacje o zaakceptowanych językach, należy zwrócić uwagę na to, w którym państwie członkowskim znajduje się organ, do którego przesyła się informację istotną dla danej sprawy (np. wniosek, orzeczenie lub inny komunikat).

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Organy pomocnicze i orzekające wspomagane są przez krajowe centralne punkty kontaktowe (Proszę wybrać „Centralne punkty kontaktowe” w wyszukiwarce poniżej). Ich rolą jest wspieranie współpracy między organami, udzielanie wsparcia i poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach transgranicznych.

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” zapewnia informacje dotyczące stosowania dyrektywy. Ponadto znajduje się w nim łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające wypełnianie formularzy.

Ciekawe strony

Kompensata dla ofiar przestępstw w Unii Europejskiej

ARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Odszkodowania dla ofiar przestępstw


*pole musi zostać wypełnione
Ostatnia aktualizacja: 16/01/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.