Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Despăgubirea victimelor infracționalității


*mențiuni obligatorii

Limbi de transmitere a cererilor

În temeiul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, cererile pot fi trimise în limbile germană și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de asistență în temeiul Legii austriece privind victimele infracționalității (Verbrechensopfergesetz, VOG) PDF (52 Kb) de

Ultima actualizare: 01/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.