Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Danemarca

Despăgubirea victimelor infracționalității


*mențiuni obligatorii

Limbi de transmitere a cererilor

Consiliul pentru compensarea prejudiciilor în materie penală ( Erstatningsnævnet) din Danemarca solicită ca cererile care îi sunt adresate să fie redactate în daneză sau engleză.

Danemarca a încheiat o convenție privind regimul lingvistic cu celelalte țări nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, în temeiul căreia cetățenii din aceste țări își pot folosi propria limbă într-o altă țară nordică. Limbile care fac obiectul convenției sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Diverse formulare, inclusiv un formular de cerere, atât în limba daneză, cât și în limba engleză, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului http://www.erstatningsnaevnet.dk/, la rubrica selvbetjening.

Ultima actualizare: 03/08/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.