Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Despăgubirea victimelor infracționalității


*mențiuni obligatorii

Limbi de transmitere a cererilor

Luxemburg acceptă următoarele limbi în conformitate cu articolul 11.1:

  • limba luxemburgheză,
  • limba franceză sau
  • limba germană.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

În Luxemburg nu există un formular specific care trebuie completat atunci când se solicită despăgubiri.

Cererea se depuse prin scrisoare simplă, care trebuie să includă data, locul și natura exactă a faptelor a căror victimă este reclamantul.

Documentele justificative se depun odată cu această scrisoare: copii ale proceselor-verbale, respectiv ale eventualelor hotărâri judecătorești pronunțate, certificatele de incapacitate totală sau permanentă de muncă, documentele care dovedesc o majorare a cheltuielilor sau o diminuare a veniturilor, dovada incapacității victimei, astfel încât să se obțină despăgubiri efective și adecvate de la autorul infracțiunii.

Ultima actualizare: 06/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.