În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Limbi de transmitere a cererilor

Limba engleză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Link către:

Criminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formularul de notificare a intenției de a introduce o cerere de despăgubiri pentru daunele de natură penală)

Criminal Injury Compensation 2009 Scheme (Programul de compensare a prejudiciilor suferite de victimele infracțiunilor din 2009)

http://www.justice-ni.gov.uk

Ultima actualizare: 05/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.