Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Limbi de transmitere a cererilor

Portugheză și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele au fost aprobate prin Ordinul nr. 403/2012 din 7 decembrie 2012.

Formularele sunt disponibile în format electronic pe site-ul Comisiei pentru protecția victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.