Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Limbi de transmitere a cererilor

Articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 274/2017 privind victimele criminalității și de modificare a anumitor acte prevede că „documentele și informațiile menționate la articolele 18 și 19 se transmit în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de destinație sau într-o altă limbă a cărei utilizare a fost aprobată de statul membru respectiv, cu excepția următoarelor:

(a) deciziile luate de organul decizional, care se redactează în limba stabilită de ordinea sa juridică;

(b) declarațiile făcute de victimele unei infracțiuni săvârșite prin violență sau de alte persoane menționate la articolul 18 alineatul (6) litera (b) și la articolul 19 alineatul (4) litera (b), redactate în limba statului membru, stabilită de autoritatea responsabilă cu asistența.”

Articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 274/2017 prevede că „sub rezerva condițiilor menționate la alineatul (1), documentele și informațiile adresate autorităților slovace se transmit în limbile slovacă și engleză”.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Informații suplimentare, inclusiv formularul de cerere (Tlacivo_274_2017.docx), pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției al Republicii Slovace.

Ultima actualizare: 10/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.