Despăgubirea victimelor infracţionalităţii

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Limbi de transmitere a cererilor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 274/2017 privind victimele infracțiunilor și de modificare a anumitor legi prevede că „documentele și informațiile menționate la articolele 18 și 19 se transmit în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru a cărui autoritate este solicitată sau într-o altă limbă a cărei utilizare a fost aprobată de statul membru respectiv, cu excepția următoarelor:

(a) deciziile adoptate de organul de decizie, care se redactează în limba stabilită de ordinea juridică a statului membru respectiv;

(b) declarațiile victimelor unei infracțiuni săvârșite prin violență sau ale altor persoane menționate la articolul 18 alineatul (6) litera (b) și la articolul 19 alineatul (4) litera (b), care se întocmesc în limba statului membru stabilită de autoritatea responsabilă cu asistența.”

Articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 274/2017 prevede că „[s]ub rezerva condițiilor menționate la alineatul (1), documentele și informațiile adresate autorităților slovace se transmit în limba slovacă.”

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Informații suplimentare, inclusiv formularul de cerere (Tlacivo_274_2017.docx), pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Justiției al Republicii Slovace.

Ultima actualizare: 31/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.