Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Republica Cehă

Limbi de transmitere a cererilor

Cererile trebuie depuse în limba cehă.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Cererile pot fi depuse utilizând formularul disponibil pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului Justiției din Cehia. Cu toate acestea, utilizarea formularului nu este obligatorie, iar procedura de solicitare poate fi inițiată pe baza oricărei cereri care solicită în mod clar acordarea de asistență financiară unei victime a unei infracțiuni.

Ultima actualizare: 24/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Danemarca

Limbi de transmitere a cererilor

Consiliul pentru compensarea prejudiciilor în materie penală ( Erstatningsnævnet) din Danemarca solicită ca cererile care îi sunt adresate să fie redactate în daneză sau engleză.

Danemarca a încheiat o convenție privind regimul lingvistic cu celelalte țări nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, în temeiul căreia cetățenii din aceste țări își pot folosi propria limbă într-o altă țară nordică. Limbile care fac obiectul convenției sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Diverse formulare, inclusiv un formular de cerere, atât în limba daneză, cât și în limba engleză, sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului http://www.erstatningsnaevnet.dk/, la rubrica selvbetjening.

Ultima actualizare: 17/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Germania

Limbi de transmitere a cererilor

Cererea de despăgubiri și documentele justificative relevante pot fi trimise în oricare dintre limbile oficiale ale UE. De asemenea, autoritățile pot face schimb de informații (articolele 7‑10) în oricare dintre limbile oficiale ale UE.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuniPDF(387 Kb)de

Informații privind formularul de cerere de despăgubiri pentru victimele unor infracțiuniPDF(137 Kb)de

Ultima actualizare: 22/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Estonia

Limbi de transmitere a cererilor

Estonă

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet dedicat securității sociale.

Ultima actualizare: 15/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Irlanda

Limbi de transmitere a cererilor

engleză și irlandeză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Linkul http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vă direcționează către pagina dedicată sistemului de despăgubiri pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de pe site-ul web al Ministerul Justiției și Egalității.

Formularele de cerere privind vătămările corporale care au avut sau nu ca rezultat decesul pot fi consultate prin intermediul unui link aflat în partea de jos a paginii menționate anterior.

Ultima actualizare: 08/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Grecia

Limbi de transmitere a cererilor

Limba oficială pentru solicitarea de informații și schimbul de informații, de date și de documente justificative este limba greacă.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul de cerere de despăgubiri pentru victime poate fi găsit pe site-ul internet al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului, la adresa:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Ultima actualizare: 23/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Spania

Limbi de transmitere a cererilor

Limba acceptată este spaniola.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

FormularPDF(75 Kb)es pentru transmiterea unei cereri de despăgubire în situații transfrontaliere

FormularPDF(53 Kb)es pentru transmiterea unei cereri de despăgubire în situații transfrontaliere

Ultima actualizare: 25/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Croaţia

Limbi de transmitere a cererilor

Cererile sunt acceptate în limba croată.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele de cerere de despăgubiri sunt disponibile pe site-ul Ministerului Justiției, în limba croată și engleză.

Link:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://mpu.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=&Datumod=&Datumdo=&pojam=compensation

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/%C5%BDrtve%20i%20svjedoci//Obrazac%20zahtjeva%20za%20novcanu%20naknadu%20zrtvama%20kaznenih%20djela.pdf

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Cipru

Limbi de transmitere a cererilor

greacă și engleză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

La birourile serviciului de securitate socială sau pe site-ul web al serviciului de securitate socială se găsesc informații privind despăgubirile care pot fi obținute și formularele de cerere - în limba greacă și engleză: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Puteți depune cererea personal sau o puteți trimite prin poștă, la următoarea adresă: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Serviciul de securitate socială) Lord Byron 7, 1465 Nicosia, Cipru.

Ultima actualizare: 16/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Lituania

Limbi de transmitere a cererilor

Se acceptă cererile redactate în lituaniană și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele prin care se solicită despăgubiri trebuie completate în lituaniană.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Luxemburg

Limbi de transmitere a cererilor

Luxemburg acceptă următoarele limbi în conformitate cu articolul 11.1:

  • limba luxemburgheză,
  • limba franceză sau
  • limba germană.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

În Luxemburg nu există un formular specific care trebuie completat atunci când se solicită despăgubiri.

Cererea se depuse prin scrisoare simplă, care trebuie să includă data, locul și natura exactă a faptelor a căror victimă este reclamantul.

Documentele justificative se depun odată cu această scrisoare: copii ale proceselor-verbale, respectiv ale eventualelor hotărâri judecătorești pronunțate, certificatele de incapacitate totală sau permanentă de muncă, documentele care dovedesc o majorare a cheltuielilor sau o diminuare a veniturilor, dovada incapacității victimei, astfel încât să se obțină despăgubiri efective și adecvate de la autorul infracțiunii.

Ultima actualizare: 06/05/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Malta

Limbi de transmitere a cererilor

Se acceptă cererile redactate în malteză și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularul pentru solicitarea de despăgubiri este disponibil la adresa: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Ultima actualizare: 29/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Ţările de Jos

Ultima actualizare: 06/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Austria

Limbi de transmitere a cererilor

În temeiul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității, cererile pot fi trimise în limbile germană și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere de asistență în temeiul Legii austriece privind victimele infracționalității (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de

Ultima actualizare: 28/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Portugalia

Limbi de transmitere a cererilor

Portugheză și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formularele au fost aprobate prin Ordinul nr. 403/2012 din 7 decembrie 2012.

Formularele sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn format electronic pe site-ul Comisiei pentru protecția victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Slovenia

Limbi de transmitere a cererilor

Cererile pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depuse în limba slovenă.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Cererile pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depuse pe baza unui formular stabilit, însoțit de o declarație. Formularul este disponibil pe site-ul internet al Ministerului Justiției. Formularele pentru membrii minorităților naționale italiană și maghiară sunt disponibile ca traduceri neoficiale în limbile italiană și maghiară.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularul este disponibil și în limba engleză (a se vedea mai jos), dar numai în scop informativ; cererea pentru acordarea de despăgubiri trebuie să fie depusă în limba slovenă.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Ultima actualizare: 28/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Slovacia

Limbi de transmitere a cererilor

Articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 274/2017 privind victimele infracțiunilor și de modificare a anumitor legi prevede că „documentele și informațiile menționate la articolele 18 și 19 se transmit în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru a cărui autoritate este solicitată sau într-o altă limbă a cărei utilizare a fost aprobată de statul membru respectiv, cu excepția următoarelor:

(a) deciziile adoptate de organul de decizie, care se redactează în limba stabilită de ordinea juridică a statului membru respectiv;

(b) declarațiile victimelor unei infracțiuni săvârșite prin violență sau ale altor persoane menționate la articolul 18 alineatul (6) litera (b) și la articolul 19 alineatul (4) litera (b), care se întocmesc în limba statului membru stabilită de autoritatea responsabilă cu asistența.”

Articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 274/2017 prevede că „[s]ub rezerva condițiilor menționate la alineatul (1), documentele și informațiile adresate autorităților slovace se transmit în limba slovacă.”

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Informații suplimentare, inclusiv formularul de cerere (Linkul se deschide într-o fereastră nouăTlacivo_274_2017.docx), pot fi găsite pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului Justiției al Republicii Slovace.

Ultima actualizare: 24/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Finlanda

Limbi de transmitere a cererilor

Finlandeză, suedeză și engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formular de cerere:

Formular de cerere în finlandezăPDF(315 Kb)fi

Formular de cerere în suedezăPDF(377 Kb)fi

Formular de cerere în englezăPDF(299 Kb)fi

Întocmirea și depunerea dosarului și a formularului de cerere:

Puteți depune cererea electronic prin intermediul serviciului securizat de transfer de mesaje Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ sau prin poștă la adresa: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

De asemenea, puteți solicita o despăgubire prin intermediul serviciului nostru online de relații cu clienții. Utilizăm Suomi.fi, serviciul comun de identificare al autorităților publice. În scopul identificării, puteți utiliza coduri bancare finlandeze, un certificat mobil sau un atestat.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Ultima actualizare: 10/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Suedia

Limbi de transmitere a cererilor

Suedeză sau engleză.

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Formulare în suedeză:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCerere de despăgubire - victimă a unei infracțiuni (este necesară identificarea prin intermediul aplicației mobile suedeze Mobilt BankID)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCerere de despăgubire - vătămări și atingere adusă integrității personale (pdf)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCerere de despăgubire – minor care a fost martor al unor infracțiuni (brottsoffermyndigheten.se) (pdf)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCerere de despăgubire - daune materiale sau prejudiciu pur patrimonial (pdf)

Formular în engleză:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (cerere de despăgubire - vătămări și atingere adusă integrității personale) (pdf)

Ultima actualizare: 22/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Despăgubirea victimelor infracţionalităţii - Irlanda de Nord

Limbi de transmitere a cererilor

Limba engleză

Formulare de cerere pentru despăgubiri

Link către:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCriminal Damage Compensation Form Notice of Intent (Formularul de notificare a intenției de a introduce o cerere de despăgubiri pentru daunele de natură penală)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCriminal Injury Compensation 2009 Scheme (Programul de compensare a prejudiciilor suferite de victimele infracțiunilor din 2009)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice-ni.gov.uk

Ultima actualizare: 05/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.