Odškodnenie obetí trestných činov

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Odškodnenie obetí trestných činov


*povinný údaj

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

grécky a anglický jazyk

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosti o odškodnenie a súvisiace informácie v gréckom a anglickom jazyku môžete získať na pracoviskách Sociálnej poisťovne (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) alebo na jej webovom sídle: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Žiadosť môžete doručiť alebo poslať poštou na túto adresu: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon Lord Byron Avenue 7, 1465 Nikózia, Cyprus.

Posledná aktualizácia: 16/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.