Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Odškodnenie obetí trestných činov

  Grécko

  Autor obsahu
  Grécko

  Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

  Úradným jazykom na podanie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

  Tlačivá žiadostí na odškodnenie

  Formulár žiadosti o odškodnenie obete možno nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, a to na tejto adrese:

  http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

  Posledná aktualizácia: 04/08/2022

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.