Odškodnenie obetí trestných činov

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Angličtina a írčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Prostredníctvom nasledujúceho odkazu sa dostanete na novú webovú stránku ministerstva spravodlivosti, ktorá je venovaná systému odškodňovania obetí trestných činov:

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Posledná aktualizácia: 18/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.