Odškodnenie obetí trestných činov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Portugalčina a angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre boli schválené ministerskou vyhláškou č. 403/2012 zo 7. decembra 2012.

Formuláre sú dostupné v elektronickej podobe na webovej stránke Komisie pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime).

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.