Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Odškodnenie obetí trestných činov - Česká republika

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti sa podávajú v češtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Na podanie žiadosti možno použiť formulár, ktorý je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Ministerstva spravodlivosti ČR. Použitie formulára však nie je povinné a konanie o žiadosti sa začne na základe každého podania, z ktorého bude vyplývať snaha o priznanie peňažnej pomoci obeti trestného činu.

Posledná aktualizácia: 24/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Dánsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Rada pre odškodnenie obetí trestných činov („Erstatningsnævnet“) prijíma žiadosti zaslané Dánsku v dánčine a angličtine.

Dánsko uzavrelo s ostatnými severskými krajinami – Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom – jazykový dohovor, podľa ktorého môžu občania uvedených krajín používať v inej severskej krajine svoj vlastný jazyk. Jazyky zahrnuté v dohovore sú dánčina, fínčina, islandčina, nórčina a švédčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Na webovom sídle rady http://www.erstatningsnaevnet.dk/ sú k dispozícii pod záložkou „samoobsluha“ (‘selvbetjening’) rôzne formuláre vrátane formulára žiadosti v dánčine aj angličtine.

Posledná aktualizácia: 17/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Nemecko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o odškodnenie (Entschädigungsantrag), ako aj podklady súvisiace so žiadosťou, sa prijímajú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Vo všetkých úradných jazykoch EÚ môže takisto prebiehať aj výmena informácii medzi jednotlivými úradmi (článok 7 až 10).

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o odškodnenie obetí násilných trestných činovPDF(387 Kb)de

Informácie k žiadosti o odškodnenie obetí násilných trestných činovPDF(137 Kb)de

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Estónsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Estónčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie je dostupný na internetovej stránke úradu sociálneho poistenia.

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Írsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Angličtina a írčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Tento odkaz http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 Vás presmeruje na stránku webového sídla ministerstva spravodlivosti a rovnosti, ktoré sa zaoberá systémom odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu.

Formuláre žiadosti v súvislosti s úrazmi s následkom a bez následku smrti sú sprístupnené cez odkaz v dolnej časti stránky.

Posledná aktualizácia: 08/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Grécko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Úradným jazykom na podanie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie obete možno nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, a to na tejto adrese:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Španielsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Španielčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

FormulárPDF(75 Kb)es na odoslanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách

FormulárPDF(53 Kb)es na odoslanie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách

Posledná aktualizácia: 25/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Chorvátsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Na podanie oznámení a žiadostí sa používa chorvátsky jazyk.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o finančné odškodnenie je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, v chorvátčine aj angličtine,

a to na adrese:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://mpu.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=&Datumod=&Datumdo=&pojam=compensation

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/%C5%BDrtve%20i%20svjedoci//Obrazac%20zahtjeva%20za%20novcanu%20naknadu%20zrtvama%20kaznenih%20djela.pdf

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Cyprus

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

grécky a anglický jazyk

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosti o odškodnenie a súvisiace informácie v gréckom a anglickom jazyku môžete získať na pracoviskách Sociálnej poisťovne (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) alebo na jej webovom sídle: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Žiadosť môžete doručiť alebo poslať poštou na túto adresu: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon Lord Byron Avenue 7, 1465 Nikózia, Cyprus.

Posledná aktualizácia: 16/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Litva

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti môžu byť doručené v litovčine alebo angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre žiadostí o odškodnenie musia byť vyplnené v litovčine.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Luxembursko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

V súlade s článkom 11 ods. 1 akceptuje Luxembursko tieto jazyky:

  • luxemburčinu alebo
  • francúzštinu alebo
  • nemčinu.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadatelia o odškodnenie v Luxembursku nemusia vyplniť žiaden formulár.

Žiadosť sa podáva bežným listom, v ktorom žiadateľ uvedie dátum, miesto a presnú povahu činu, ktorého bol obeťou.

K listu je potrebné priložiť podporné doklady (kópiu policajnej zápisnice, respektíve prípadné súdne rozhodnutia, doklady o úplnej práceneschopnosti, respektíve trvalej invalidite, doklady o zvýšení nákladov alebo znížení príjmov, doklady o zdravotnom postihnutí obete s cieľom získať od páchateľa činu účinné a dostatočné odškodnenie).

Posledná aktualizácia: 06/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Malta

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti sú akceptované v maltčine a angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie nájdete na tejto adrese: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Posledná aktualizácia: 29/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Holandsko

Posledná aktualizácia: 06/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Rakúsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Podľa článku 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov je možné žiadosť o odškodnenie podať okrem v nemeckom jazyku aj v anglickom jazyku.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie podľa rakúskeho zákona o pomoci obetiam trestných činov (Verbrechensopfergesetz VOG)PDF(52 Kb)de

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Portugalsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Portugalčina a angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre boli schválené ministerskou vyhláškou č. 403/2012 zo 7. decembra 2012.

Formuláre sú dostupné v Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronickej podobe na webovej stránke Komisie pre ochranu obetí trestných činov (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime).

Posledná aktualizácia: 10/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Slovinsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o náhradu škody musí byť podaná na predpísanom formulári s priloženým vyhlásením. Formulár je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Formuláre sú takisto k dispozícii pre obyvateľov maďarskej a talianskej národnostnej menšiny v neoficiálnom talianskom a maďarskom preklade.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formulár je k dispozícii aj v angličtine (pozri ďalej), ale len na informačné účely. Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Posledná aktualizácia: 28/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Slovensko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 274/2017 Z. z.“) "písomnosti a informácie podľa § 18 a 19 sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, ktorého orgánu sú adresované, alebo v inom jazyku, s ktorého použitím taký členský štát súhlasil, okrem

a) rozhodnutí prijatých rozhodovacím orgánom, ktoré sa vyhotovujú v jazyku určenom jeho právnym poriadkom

b) zápisníc o vypočutí obete násilného trestného činu a iných osôb podľa § 18 ods. 6 písm. b) a § 19 ods. 4 písm. b), ktoré sa vyhotovia v jazyku členského štátu určenom jeho asistenčným orgánom."

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 274/2017 Z. z."za podmienok uvedených v odseku 1 sa písomnosti a informácie adresované slovenským orgánom zasielajú v slovenskom jazyku."

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Viac informácií, ako aj tlačivo (Odkaz sa zobrazí v novom okneTlacivo_274_2017.docx) možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

Posledná aktualizácia: 24/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Fínsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Fínčina, švédčina a angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti:

Formulár žiadosti (vo fínčine)PDF(315 Kb)fi

Formulár žiadosti (v švédčine)PDF(377 Kb)fi

Formulár žiadosti (v angličtine)PDF(299 Kb)fi

Zostavenie a predloženie dokumentácie a formulára žiadosti:

Žiadosť môžete podať elektronicky prostredníctvom služby zabezpečených správ Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ alebo poštou: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

O náhradu škody môžete požiadať aj prostredníctvom našich služieb zákazníkom online. Využívame webovú službu Suomi.fi, ktorá je spoločnou identifikačnou službou pre verejné orgány. Na identifikáciu môžete použiť svoje fínske bankové kódy, mobilné certifikáty alebo mobilné certifikačné karty na identifikáciu.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Posledná aktualizácia: 10/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Švédsko

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre vo švédčine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning (žiadosť o odškodnenie za ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu“, vyžaduje sa identifikácia pomocou švédskeho identifikačného čísla mobilnej banky, BankID)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (žiadosť o odškodnenie za ujmu na zdraví a porušenie osobnej nedotknuteľnosti utrpenej v dôsledku trestného činu“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (žiadosť o odškodnenie za ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu pre dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (žiadosť o odškodnenie za majetkovú alebo čisto finančnú ujmu utrpenú v dôsledku trestného činu“, pdf)

Formulár v angličtine

Odkaz sa zobrazí v novom okneApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (žiadosť o odškodnenie za ujmu na zdraví a porušenie osobnej nedotknuteľnosti utrpenej v dôsledku trestného činu“, pdf)

Posledná aktualizácia: 22/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Odškodnenie obetí trestných činov - Severné Írsko

Posledná aktualizácia: 05/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.