Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Direktive Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za podporo na podlagi avstrijskega zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz – VOG) PDF (52 Kb) de

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.