Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Vloge je treba vložiti v češčini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Vloge se lahko vložijo na obrazcu, ki je na voljo na spletišču češkega ministrstva za pravosodje. Vendar uporaba tega obrazca ni obvezna in postopek se lahko začne na podlagi vsake vloge, s katero se jasno zahteva dodelitev denarne pomoči žrtvi kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.