Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Jeziki prenosa vlog

Vloge je treba vložiti v češčini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Vloge se lahko vložijo na obrazcu, ki je na voljo na spletišču češkega ministrstva za pravosodje. Vendar uporaba tega obrazca ni obvezna in postopek se lahko začne na podlagi vsake vloge, s katero se jasno zahteva dodelitev denarne pomoči žrtvi kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.