Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Jeziki prenosa vlog

Odbor za odškodnine za poškodbe, nastale s kaznivimi dejanji (Erstatningsnævnet) za vloge, naslovljene na Dansko, sprejme danski ali angleški jezik.

Danska je z drugimi nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, na podlagi katere lahko državljani teh držav v drugi nordijski državi uporabljajo svoj jezik. Jeziki, zajeti s konvencijo, so danski, finski, islandski, norveški in švedski.

Obrazci za vloge za odškodnino

Razni obrazci, vključno z obrazcem prošnje v danskem in angleškem jeziku, so na voljo na spletišču odbora na naslovu http://www.erstatningsnaevnet.dk/, in sicer pod zavihkom „samopostrežne storitve“ (selvbetjening).

Zadnja posodobitev: 03/08/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.