Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Finska

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Finščina, švedščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec zahteve

Obrazec zahteve (v finščini) PDF (315 Kb) fi

Obrazec zahteve (v švedščini) PDF (377 Kb) fi

Obrazec zahteve (v angleščini) PDF (299 Kb) fi

Priprava in predložitev dokumentacije in obrazca zahteve

Zahtevo lahko vložite elektronsko z uporabo storitve varnega sporočanja https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ ali po pošti: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori.

Odškodnino lahko zahtevate tudi prek naše spletne službe za pomoč uporabnikom. Uporabljamo spletno storitev Suomi.fi, ki je skupna identifikacijska storitev za javne organe. Za identifikacijo lahko uporabite svojo finsko bančno kodo, mobilno potrdilo ali kartico.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/

Zadnja posodobitev: 21/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.