Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Prošnja za odškodnino in spremna dokumentacija se sprejmeta v vseh uradnih jezikih EU. Prav tako se lahko informacije med organi izmenjajo (členi 7–10) v vseh uradnih jezikih EU.

Obrazci za vloge za odškodnino

Prošnja za podporo za žrtve nasilja PDF (387 Kb) de

Informacije o prošnji za podporo za žrtve nasilja PDF (137 Kb) de

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.