Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

  Grčija

  Vsebino zagotavlja
  Grčija

  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Grčija

  Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


  *obvezen vnos

  Jeziki prenosa vlog

  Uradni jezik za predložitev prošnje ter izmenjavo podatkov, podrobnosti in dokazil je grščina.

  Obrazci za vloge za odškodnino

  Obrazec prošnje za odškodnino žrtvam je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice na naslednji povezavi:

  http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151.

  Zadnja posodobitev: 04/08/2022

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.