Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Angleščina in irščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

S klikom na spodnjo povezavo lahko dostopate do informacij o odškodninski shemi za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, ki so na voljo na novi spletni strani ministrstva za pravosodje.

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Zadnja posodobitev: 18/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.