Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Jeziki prenosa vlog

Jezika za sporočanje sta litovščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci prošnje za odškodnino morajo biti v litovščini.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.