Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Luksemburg sprejema naslednje jezike v skladu s členom 11.1:

  • luksemburščino,
  • francoščino in
  • nemščino.

Obrazci za vloge za odškodnino

V Luksemburgu prosilcem za odškodnino ni potrebno izpolniti nobenega določenega obrazca.

Zahtevek se vloži z navadnim dopisom, v katerem mora biti naveden datum in kraj ter točna narava kaznivega dejanja, ki je prosilcu povzročilo škodo.

Temu dopisu morajo biti priložena dokazila v podporo zahtevku (izvod zapisnika o kaznivem dejanju oziroma po potrebi sodnih odločb, ki so bile izdane, dokazila o popolni nezmožnosti za delo oziroma o trajni invalidnosti, dokazila o povečanju stroškov ali o zmanjšanju prihodkov, dokazila, ki izkazujejo nezmožnost žrtve za namene pridobitve učinkovite in ustrezne odškodnine od storilca kaznivega dejanja).

Zadnja posodobitev: 06/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.