Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Jeziki prenosa vlog

Sprejmejo se prošnje v malteščini in angleščini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec za odškodnino je na voljo na naslednji povezavi: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Zadnja posodobitev: 25/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.