Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Prošnje se lahko vložijo v katerem koli jeziku.

Obrazci za vloge za odškodnino

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obrazec za vložitev prošnje za žrtve v nizozemščini

Obrazec za vložitev prošnje za preživele sorodnike v nizozemščini

Obrazec za vložitev prošnje za žrtve v angleščini

Obrazec za vložitev prošnje za preživele sorodnike v angleščini

Zadnja posodobitev: 06/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.