Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Jeziki prenosa vlog

Člen 20(1) Zakona št. 274/2017 o žrtvah kaznivih dejanj in o spremembi nekaterih aktov določa: „Dokumenti in informacije iz členov 18 in 19 se pošljejo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, na organ katere so naslovljeni, ali v drugem jeziku, ki ga je ta država članica sprejela, razen v naslednjih primerih:

(a) odločbe, ki jih sprejme organ odločanja in so sestavljene v jeziku, določenem v njenem pravnem redu;

(b) zapisniki zaslišanja žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali drugih oseb iz člena 18(6)(b) in člena 19(4)(b), ki se sestavijo v jeziku države članice, ki ga določi njen pomožni organ.“

Člen 20(2) Zakona št. 274/2017 določa: „Ob upoštevanju pogojev iz odstavka 1 se dokumenti in informacije, naslovljeni na slovaške organe, pošljejo v slovaščini in angleščini.“

Obrazci za vloge za odškodnino

Več informacij, vključno z obrazcem za zahtevek (Tlacivo_274_2017.docx), je na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovaške.

Zadnja posodobitev: 10/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.