Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos

Jeziki prenosa vlog

Španščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec PDF (75 Kb) es za pošiljanje odškodninskega zahtevka v čezmejnih primerih

Obrazec PDF (53 Kb) es za pošiljanje odločb v zvezi z odškodninskim zahtevkom v čezmejnih primerih

Zadnja posodobitev: 20/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.