Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Jeziki prenosa vlog

Švedščina ali angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Obrazci v švedščini

Ansökan om brottsskadeersättning (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem; potrebna je identifikacija prek aplikacije Swedish Mobile BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, za otroka, ki je bil priča kaznivemu dejanju, zaradi česar bi lahko bilo okrnjeno njegovo zaupanje v bližjega sorodnika, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (prošnja za odškodnino za materialno ali čisto finančno škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Obrazec v angleščini

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.