Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Jeziki prenosa vlog

Švedščina ali angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci v švedščini:

Ansökan om brottsskadeersättning [zahtevek za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem] (potrebna je identifikacija prek aplikacije Swedish Mobile BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning [zahtevek za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem] (pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) [zahtevek za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, za otroka, ki je bil priča kaznivemu dejanju] (švedski organ za žrtve kaznivih dejanj (brottsoffermyndigheten.se), pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada [zahtevek za odškodnino za materialno ali čisto finančno škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem] (pdf)

Obrazec v angleščini:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity [zahtevek za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem] (pdf)

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.