Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 12/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Češka

Jeziki prenosa vlog

Vloge je treba vložiti v češčini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Vloge se lahko vložijo na obrazcu, ki je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletišču češkega ministrstva za pravosodje. Vendar uporaba tega obrazca ni obvezna in postopek se lahko začne na podlagi vsake vloge, s katero se jasno zahteva dodelitev denarne pomoči žrtvi kaznivega dejanja.

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Danska

Jeziki prenosa vlog

Odbor za odškodnine za poškodbe, nastale s kaznivimi dejanji (Erstatningsnævnet) za vloge, naslovljene na Dansko, sprejme danski ali angleški jezik.

Danska je z drugimi nordijskimi državami, tj. Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko, sklenila konvencijo o jezikih, na podlagi katere lahko državljani teh držav v drugi nordijski državi uporabljajo svoj jezik. Jeziki, zajeti s konvencijo, so danski, finski, islandski, norveški in švedski.

Obrazci za vloge za odškodnino

Razni obrazci, vključno z obrazcem prošnje v danskem in angleškem jeziku, so na voljo na spletišču odbora na naslovu http://www.erstatningsnaevnet.dk/, in sicer pod zavihkom „samopostrežne storitve“ (selvbetjening).

Zadnja posodobitev: 17/12/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Nemčija

Jeziki prenosa vlog

Prošnja za odškodnino in spremna dokumentacija se sprejmeta v vseh uradnih jezikih EU. Prav tako se lahko informacije med organi izmenjajo (členi 7–10) v vseh uradnih jezikih EU.

Obrazci za vloge za odškodnino

Prošnja za podporo za žrtve nasiljaPDF(387 Kb)de

Informacije o prošnji za podporo za žrtve nasiljaPDF(137 Kb)de

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Estonija

Jeziki prenosa vlog

Estonščina

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec zaprosila za odškodnino je na voljo na spletišču estonskega zavoda za socialno zavarovanje.

Zadnja posodobitev: 15/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Irska

Jeziki prenosa vlog

Angleščina in irščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Povezava http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 vas pripelje do strani na spletnem mestu ministrstva za pravosodje in enakost, ki se nanaša na odškodninsko shemo za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Do obrazcev vlog v zvezi s poškodbami s smrtnim izidom in poškodbami brez smrtnega izida je mogoče dostopati prek povezav na dnu strani.

Zadnja posodobitev: 08/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Grčija

Jeziki prenosa vlog

Uradni jezik za predložitev prošnje ter izmenjavo podatkov, podrobnosti in dokazil je grščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za odškodnino žrtvam je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje, preglednost in človekove pravice na naslednji povezavi:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151.

Zadnja posodobitev: 23/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Španija

Jeziki prenosa vlog

Španščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

ObrazecPDF(75 Kb)es za pošiljanje odškodninskega zahtevka v čezmejnih primerih

ObrazecPDF(53 Kb)es za pošiljanje odločb v zvezi z odškodninskim zahtevkom v čezmejnih primerih

Zadnja posodobitev: 25/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Hrvaška

Jeziki prenosa vlog

Jezik, ki se sprejme za pošiljanje prijav in zahtevkov, je hrvaščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci zahtevkov za denarno odškodnino so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje v hrvaškem in angleškem jeziku.

Povezava: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Zadnja posodobitev: 02/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Ciper

Jeziki prenosa vlog

Grščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci za vložitev prošnje za odškodnino in informacije o odškodnini so na voljo v grščini in angleščini na uradih zavoda za socialna zavarovanja ali na njegovem spletišču: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Prošnjo lahko dostavite osebno ali jo pošljete po pošti na naslov: Zavod za socialna zavarovanja (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nikozija, Ciper.

Zadnja posodobitev: 08/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Litva

Jeziki prenosa vlog

Jezika za sporočanje sta litovščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci prošnje za odškodnino morajo biti v litovščini.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Luksemburg

Jeziki prenosa vlog

Luksemburg sprejema naslednje jezike v skladu s členom 11.1:

  • luksemburščino,
  • francoščino in
  • nemščino.

Obrazci za vloge za odškodnino

V Luksemburgu prosilcem za odškodnino ni potrebno izpolniti nobenega določenega obrazca.

Zahtevek se vloži z navadnim dopisom, v katerem mora biti naveden datum in kraj ter točna narava kaznivega dejanja, ki je prosilcu povzročilo škodo.

Temu dopisu morajo biti priložena dokazila v podporo zahtevku (izvod zapisnika o kaznivem dejanju oziroma po potrebi sodnih odločb, ki so bile izdane, dokazila o popolni nezmožnosti za delo oziroma o trajni invalidnosti, dokazila o povečanju stroškov ali o zmanjšanju prihodkov, dokazila, ki izkazujejo nezmožnost žrtve za namene pridobitve učinkovite in ustrezne odškodnine od storilca kaznivega dejanja).

Zadnja posodobitev: 24/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Malta

Jeziki prenosa vlog

Sprejmejo se prošnje v malteščini in angleščini.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec za odškodnino je na voljo na naslednji povezavi: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e.

Zadnja posodobitev: 29/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Avstrija

Jeziki prenosa vlog

V skladu s členom 11(1)(a) in (b) Direktive Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec prošnje za podporo na podlagi avstrijskega zakona o žrtvah kaznivih dejanj (Verbrechensopfergesetz – VOG)PDF(52 Kb)de

Zadnja posodobitev: 01/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Portugalska

Jeziki prenosa vlog

Portugalščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci so bili potrjeni z odlokom št. 403/2012 z dne 7. decembra 2012.

Obrazci so na voljo Povezava se odpre v novem oknuv elektronski obliki na spletišču Komisije za zaščito žrtev kaznivih dejanj (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Zadnja posodobitev: 10/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Slovenija

Jeziki prenosa vlog

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti v slovenskem jeziku.

Obrazci za vloge za odškodnino

Zahtevo za odškodnino je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu s priloženo izjavo. Obrazec je na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Obrazca sta za pripadnike italijanske in madžarske manjšine na voljo tudi v neuradnem italijanskem in madžarskem prevodu.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Obrazec je na voljo tudi v angleškem jeziku (spodaj), vendar le za informativni namen, zahteva mora biti vložena v slovenskem jeziku.

Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Zadnja posodobitev: 14/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Slovaška

Jeziki prenosa vlog

Člen 20(1) Zakona št. 274/2017 o žrtvah kaznivih dejanj in o spremembi nekaterih aktov določa: „Dokumenti in informacije iz členov 18 in 19 se pošljejo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice, na organ katere so naslovljeni, ali v drugem jeziku, ki ga je ta država članica sprejela, razen v naslednjih primerih:

(a) odločbe, ki jih sprejme organ odločanja in so sestavljene v jeziku, določenem v njenem pravnem redu;

(b) zapisniki zaslišanja žrtev nasilnega kaznivega dejanja ali drugih oseb iz člena 18(6)(b) in člena 19(4)(b), ki se sestavijo v jeziku države članice, ki ga določi njen pomožni organ.“

Člen 20(2) Zakona št. 274/2017 določa: “Ob upoštevanju pogojev iz odstavka (1) se dokumenti in informacije, naslovljeni na slovaške organe, pošljejo v slovaščini.”

Obrazci za vloge za odškodnino

Več informacij, vključno z obrazcem za zahtevek (Povezava se odpre v novem oknuTlacivo_274_2017.docx), je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Ministrstva za pravosodje Republike Slovaške.

Zadnja posodobitev: 24/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Finska

Jeziki prenosa vlog

Finščina, švedščina in angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazec zahteve

Obrazec zahteve (v finščini)PDF(315 Kb)fi

Obrazec zahteve (v švedščini)PDF(377 Kb)fi

Obrazec zahteve (v angleščini)PDF(299 Kb)fi

Priprava in predložitev dokumentacije in obrazca zahteve

Zahtevo lahko vložite elektronsko z uporabo storitve varnega sporočanja Povezava se odpre v novem oknuhttps://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ ali po pošti: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori.

Odškodnino lahko zahtevate tudi prek naše spletne službe za pomoč uporabnikom. Uporabljamo spletno storitev Suomi.fi, ki je skupna identifikacijska storitev za javne organe. Za identifikacijo lahko uporabite svojo finsko bančno kodo, mobilno potrdilo ali kartico.

Povezava se odpre v novem oknuhttps://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/

Zadnja posodobitev: 15/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Švedska

Jeziki prenosa vlog

Švedščina ali angleščina.

Obrazci za vloge za odškodnino

Obrazci v švedščini

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem; potrebna je identifikacija prek aplikacije Swedish Mobile BankID)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (prošnja za odškodnino za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, za otroka, ki je bil priča kaznivemu dejanju, zaradi česar bi lahko bilo okrnjeno njegovo zaupanje v bližjega sorodnika, pdf)

Povezava se odpre v novem oknuAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (prošnja za odškodnino za materialno ali čisto finančno škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Obrazec v angleščini

Povezava se odpre v novem oknuApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (prošnja za odškodnino za telesno poškodbo ali kršitev osebne nedotakljivosti, povzročeno s kaznivim dejanjem, pdf)

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj - Severna Irska

Zadnja posodobitev: 05/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.