Odškodnine za žrtve kaznivih dejanj

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Direktivo 2004/80/ES

Splošne informacije

Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Direktiva se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Direktiva določa, da vsaka država članica EU vzpostavi nacionalno odškodninsko shemo za vse žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj. V skladu s tem zakonodajnim aktom imajo vse žrtve nasilnih naklepnih kaznivih dejanj dostop do nacionalne odškodninske sheme v državi članici, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Direktiva z namenom pomagati žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj pridobiti dostop do odškodnine v čezmejnih primerih vzpostavlja sistem sodelovanja med nacionalnimi organi:

  • Osebe, ki postanejo žrtve kaznivih dejanj, medtem ko so v tujini (v državi članici EU, v kateri ne prebivajo), lahko vložijo zahtevo pri pomožnem organu v državi, v kateri živijo (v spodnjem iskalniku izberite „pomožni organi“).
  • Pomožni organ zahtevo prevede in posreduje organu za odločanje v državi članici, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno (v spodnjem iskalniku izberite „organi za odločanje“). Organ za odločanje je odgovoren za proučitev zahteve in izplačilo odškodnine.

Pomožni organi in organ za odločanje med seboj komunicirata v jezikih, ki so zanju sprejemljivi. Iskanje informacij o sprejemljivem jeziku oziroma jezikih so vam na voljo pri državi članici organa, kateremu se pošljejo informacije, pomembne za zadevo (npr. zahteva, sklep ali drugo sporočilo).

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Pomožnim organom in organom za odločanje pomagajo nacionalne osrednje kontaktne točke (v spodnjem iskalniku izberite „osrednja kontaktna točka“), katerih naloga je spodbujati sodelovanje med organi, nuditi pomoč in iskati rešitve v čezmejnih primerih.

Portal evropskega e-pravosodja zagotavlja informacije o uporabi direktive in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Sorodne povezave

Odškodnina za žrtve kaznivih dejanj v Evropski uniji

ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Odškodnina žrtvam kaznivih dejanj


*obvezen vnos
Zadnja posodobitev: 16/01/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.