Ersättning till brottsoffer

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Språk för översändande av ansökningar

Grekiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningsblanketter och information om ersättning finns på grekiska och engelska på socialförsäkringsmyndighetens kontor eller på dess webbplats: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Du kan antingen inge din ansökan personligen eller översända den med post till följande adress: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cypern.

Senaste uppdatering: 23/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.