Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
  Swipe to change

  Ersättning till brottsoffer

  Grekland

  Innehåll inlagt av
  Grekland

  SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

  Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

  Grekland

  Ersättning till brottsoffer


  *obligatoriskt

  Språk för översändande av ansökningar

  Grekiska är officiellt språk för av ansökningar och utbyte av information, uppgifter och styrkande handlingar.

  Ansökningsblanketter för ersättning

  Blanketten för ansökan om brottsskadeersättning finns på webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter, som du når via följande länk:

  http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

  Senaste uppdatering: 04/08/2022

  Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.