Развод и законна раздяла

Когато една семейна двойка реши да се раздели окончателно, единият от съпрузите или двамата заедно по принцип започват процедура за развод.

В повечето страни разводът се обявява от съд и бракът се прекратява чрез произнесеното от съда решение.

Когато двойката има деца, разводът води, освен до раздяла на съпрузите, и до нова организация на връзките на всеки един от тях с общите деца.

Друга последица от развода е подялбата на общото имущество на съпрузите, а ако е необходимо — и изплащането на издръжка от единия от съпрузите на другия или издръжка за отглеждането на децата.

В Европейския съюз има правила за това до кой съд трябва да бъде подадена молбата за развод, когато двойката се разделя. Тези правила са особено полезни за двойки, в които двамата съпрузи са с различно гражданство, или когато по време на брака отделните съпрузи са живели в различни държави-членки.

Освен това благодарение на тези правила решението за развод, произнесено в държава от Европейския съюз, се признава и изпълнява по-лесно в друга държава-членка.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 30/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.